Lemony Lush

6 รายการ
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก
 1. Lemony Lush Refill Diffuser

  ราคาปกติ: ฿890.00

  Special Price ฿712.00

  Collection : Lemony Lush
  Scents : Lemongrass ( Reviving and Refreshing )

  ปลุกพลังด้วยกลิ่นตะไคร้จากธรรมชาติ ตะไคร้ถูกนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยในศาสตร์ของการบำบัดด้วยกลิ่นและการทำอาหาร ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและเพิ่มพลัง "Lemony Lush" มอบกลิ่นสดชื่นจากตะไคร้ ช่วยเพิ่มพลังบรรเทาความอ่อนล้า

  สินค้าหมดคลังสินค้า

 2. Lemony Lush Interior Room Spray

  ราคาปกติ: ฿950.00

  Special Price ฿760.00

  Collection : Lemony Lush
  Scents : Lemongrass ( Reviving and Refreshing )

  ด้วยกลิ่นหอมของตะไคร้ ช่วยสร้างบรรยากาศให้หอมสดชื่น บรรเทาความเหนื่อยล้ามีชีวิต ชีวา

 3. Lemony Lush Aromatic Oil

  ราคาปกติ: ฿650.00

  Special Price ฿520.00

  Collection : Lemony Lush
  Scents : Lemongrass ( Reviving and Refreshing )

  มอบความสดชื่นมีชีวิตชีวา ด้วยกลิ่นเฉพาะตัวของตะไคร้ ผสานกลิ่นหอมผลมะกรูด และความสดสดชื่นจากเปลือกมะนาว ให้คุณรู้สึกเหมือนถูกรายล้อมไปด้วยบรรยากาศที่สดชื่นในยามเช้า

  สินค้าหมดคลังสินค้า

 4. Lemony Lush Aromatic Diffuser

  ราคาปกติ: ฿1,500.00

  Special Price ฿1,200.00

  Collection : Lemony Lush
  Scents : Lemongrass ( Reviving and Refreshing )

  ปลุกพลังด้วยกลิ่นตะไคร้จากธรรมชาติ ตะไคร้ถูกนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยในศาสตร์ของการบำบัดด้วยกลิ่นและการทำอาหาร ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและเพิ่มพลัง "Lemony Lush" มอบกลิ่นสดชื่นจากตะไคร้ ช่วยเพิ่มพลังบรรเทาความอ่อนล้า

  Set Includes :
  - Aromatic Diffuser
  - Diffuser Reeds

  สินค้าหมดคลังสินค้า

 5. Lemony Lush Interior Room Spray and Aroma Sachet Set

  ราคาปกติ: ฿1,200.00

  Special Price ฿960.00

  Collection : Lemony Lush
  Scents : Lemongrass ( Reviving and Refreshing )

  ด้วยกลิ่นหอมของตะไคร้ ช่วยสร้างบรรยากาศให้หอมสดชื่น บรรเทาความเหนื่อยล้ามีชีวิต ชีวา

 6. Lemony Lush Aromatic Diffuser Set

  ราคาปกติ: ฿2,490.00

  Special Price ฿1,992.00

  Collection : Lemony Lush
  Scents : Lemongrass ( Reviving and Refreshing )

  ปลุกพลังด้วยกลิ่นตะไคร้จากธรรมชาติ ตะไคร้ถูกนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยในศาสตร์ของการบำบัดด้วยกลิ่นและการทำอาหาร ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและเพิ่มพลัง "Lemony Lush" มอบกลิ่นสดชื่นจากตะไคร้ ช่วยเพิ่มพลังบรรเทาความอ่อนล้า

  Set Includes :
  - Aromatic Diffuser
  - Glass Bottle
  - Diffuser Reeds

  สินค้าหมดคลังสินค้า

6 รายการ
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก